Jump to contentČeská republika-English
HP.com homeProducts and ServicesSupport and DriversSolutionsHow to Buy
» Contact HP
HP.com home

E-learning

» 

Kontaktní formulář

Content starts here

HP e-learning

Dnešní doba, charakteristická rychle se měnícím obchodním a technologickým prostředím, klade pochopitelně neustále nové a nové nároky na všechny pracovníky každé organizace a firmy. V konkurenci uspěje jen takový podnik, který kromě dalších konkurenčních výhod získává i výhodu vzdělaných a neustále se zdokonalujících pracovníků na všech stupních. Je ale samozřejmé, že čas a náklady vynaložené na vzdělávání se musejí odrazit odpovídajícím způsobem ve výsledcích.

Chcete vědět více?

» další informace

Nové formy vzdělávání

Tradiční způsoby vzdělávání ve třídách jsou proto doplňovány novými formami vzdělávání, využívajícími nové technologie. Jde nejenom o multimediální, zábavnější a tím efektivnější učící programy přístupné na CD nebo získatelné po Internetu, ale i o on-line výuku po Internetu, ať už samoučící formou nebo za účasti lektora ve virtuálních třídách.

E-learning je momentálně velmi diskutovaným a perspektivním způsobem vzdělávání. Výhody jsou pochopitelné - převažují finanční, jako je úspora za dopravu, ubytování a další cestovní výdaje, dále úspory za pronájem školicích místností, za lektora, tisk materiálů, ...

Druhou oblastí výhod je časové zvýhodnění. Úspora času na dopravu a času na organizaci školení, možnost volby vhodného času pro vzdělávání a jistě si každý představí další, které vzdělávání po Internetu přináší.

Služby Hewlett-Packard v oblasti E-learning

Společnost HP poskytuje svým partnerům a zákazníkům veškeré služby v oblasti elektronického vzdělávání, odborný servis spojený s implementací E-learning do prostředí organizace, dodávku
E-kurzů a vývoj E-kurzů na míru, služby virtuální třídy HPVC i dodávku virtuální třídu CentraOne, vybudování E-learning portálů a veškeré komplexní služby. HP spolupracuje s řadou zahraničních i domácích odborníků a společností, nabízí uplatnění celosvětově získaných zkušeností z několikaletého interního provozu i z praxe zákazníků.

» Co je E-learning?
» Proč E-learning?
» Porovnání výhod a nevýhod forem vzdělávání
» Formy E-learningu
» Příklady použití
» RAIL
» Nabídka systémů
» Virtuální třída
» LMS
» LCMS HP OpenMind
» Nabídka kurzů

Tisknutelná verze
Privacy statementUsing this site means you accept its terms
© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.